Pozor, hrozí infarkt!

Čím viac naša doba pokrokuje vpred, tým je náchylnejšia k srdcovo cievnym ochoreniach a k postihnutiu ľudí infarktom. Viac inovatívneho tovaru, no viac času a zodpovednosti v práci, viac „sociálnych“ služieb, dvakrát viac byrokracie a dlhších rád, dokonalejšia a drahšia medicína, no čoraz horšie zdravotnícke služby a prístup k pacientom, čoraz viac áut, tým viac […]