Cena za vedu a techniku 2018

Cena za vedu a techniku 2018 sa odovzdávala v bratislavskej Inchebe v rámci Týždňa vedy a techniky, kde prišla celoslovenská vedecká komunita. Cenu odovzdávala ministerska školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová keďže toto ocenenie patrí pod ich záštitu. Cieľom tejto ceny je oceniť a spopularizovať vedu ako takú. Ocenenie sa […]

Kreslenie nielen na papier

Myslím, že keď sa povie skicár, každému sa vybaví jednoduchý softvér, integrovaný v obľúbenom operačnom systéme s oknami, od firmy Microsoft. A naozaj, táto malá užitočná aplikácia zvládne tie najzákladnejšie úlohy s kreslením a vystrihovaním obrázkov, či úpravou veľkosti. Nie je to však zďaleka jediná možnosť ako pracovať na počítači a skúšať kresliť. V […]