Ak ste svedkom dopravnej nehody dbajte predovšetkým na bezpečnosť všetkých. Na svoju bezpečnosť a bezpečnosť zranených. Predtým ako sami začnete poskytovať prvú pomoc zranenému, odstavte svoje vozidlo v bezpečnej vzdialenosti, oblečte si reflexný odev, umiestnite výstražný trojuholník, zoberte autolekárničku a mobil a privolajte záchranné zložky na tiesňovej linke 112. Všímajte si dopravné značenie aby ste vedeli čo najpresnejšie uviesť svoju polohu.

stabilizovaná poloha

Prezrite osoby v havarovanom vozidle. Ak krvácajú a sú pri vedomí, v bezvedomí ale dýchajú, ak sú v šoku ale nehrozí im bezprostredné nebezpečenstvo ošetrite ich vo vozidle. Nehýbte nimi! Vyčkajte na príchod záchranných zložiek. Pokiaľ sú zranení v bezvedomí a nedýchajú, je potrebné ich resuscitovať, vtedy je nutné ich z vozidla vytiahnuť a umiestniť na bezpečné miesto a začať s oživovaním. Dbajte aby krk postihnutého bol čo najviac znehybnený. Pokiaľ má zranený na hlave prilbu, dajte ju dole iba ak je v bezvedomí a nedýcha. Záchrana života má vtedy prednosť pred prípadným poškodením krčnej chrbtice. V okolí autonehody je prísny zákaz fajčenia.

protišoková poloha

Do príchodu záchranných zložiek skontrolujete životné funkcie zranených. Zaistite priechodnosť dýchacích ciest, zastavte silné krvácanie, zakryte otvorené poranenie hrudníka. Vždy použite rukavice. Silné krvácanie zastavíte tak, že ranu zdvihnete nad úroveň srdca a silno ju stlačíte prstami a ošetríte hotovým obväzom, prípadne ich použite viac. Ak je zranený v bezvedomí je potrebné ho monitorovať. Vyberte z úst voľne ležiace predmety, zakloňte mu hlavu, uložte ho do stabilizovanej polohy, ak nedýcha, začne s oživovaním. Šok rozpoznáte tak, že tep zraneného je slabo hmatateľný alebo naopak zvýšený, zranený zrýchlene alebo povrchne dýcha, je bledý a potí sa, má pocit smädu, je spavý a apatický. Ak je zranený v šoku ošetrite zranenia, napr. fixáciou zlomenín, zastavte krvácanie, uložte ho do protišokovej polohy, zakryte ho, potierajte ústa mokrým tampónom, nedávajte mu piť a buďte mu oporou.