Štatistiky potvrdzujú, žednešná mladá generácia míňa na kúpu značkového tovaru viac ako generácie pred nimi. Vlastniť ho je pre mnohých sociálny status a rozhoduje v kolektíve o tom, kto je „in“ a kto „out“.
Vo veľkom samozrejme prispievajú aj média – reklamy v časopisoch, výhradne značkový tovar na rôznych televíznych kanáloch, bilboardy rozmiestnené takmer všade. Vytvárajú pocit a nenápadne presviedčajú najmä staršie deti, že ho nevyhnutne potrebujú. Dnešná generácia už 10 ročných detí presne ovláda ceny značkového tovaru a často rozlišuje kamarátov na „značkových“ a neznačkových“. Vidíme a vnímame to všetci.
Psychológovia varujú pred touto realitou a upozorňujú najmä rodičov.fashion.jpg

Správne pochopenie hodnoty tovaru

Nie je úplne správne nevšímať si značkový tovar. Vo väčšine prípadov je zárukou kvality a vyššia cena nám zabezpečí lepší a dokonalejší servis. Je ale potrebné rozlišovať, kedy je pre nás prínosom. Učme deti porozumieť takémuto uvažovaniu, naučme ich, že kamarát, ktorý nemá iba značkové veci nie je zlý človek. Ukážme im hodnotový systém, ktorý ich správne usmerní pri nákupoch a rozhodovaní sa v obchodoch.
Celý proces sa musí samozrejme začať v rodine, až potom  v škole a úplne na záver v celej spoločnosti. Dieťa sa musí doma naučiť správne vnímať hodnotu vecí, zdravej skromnosti a zodpovednosti. Správna výchova vedie k poznaniu hodnoty a významu peňazí.modní butik.jpg
Nekupujme si pozornosť detí značkovými vecami, dávame im zlý vklad do budúcnosti.
Psychológovia radia, že z času na čas značková maličkosť neublíži, dieťa by ju ale nemalo dostať ako samozrejmosť ale vo forme darčeka alebo odmeny. Nekupujme na začiatku veľké dary, naučme deti hľadať aj v maličkostiach ich skrytý význam. Budú si veci viac vážiť a ich život bude spokojnejší a vyrovnanejší.
Neprispôsobujme sa aj my sami konzumnému spôsobu života a nebudujme si prestížny status založený na vlastníctve drahých značkových vecí. Deti sú našim zrkadlom a vnímajú to rovnako nesprávne ako my. Naučme ich prirodzenej hrdosti založenej na zdravom vnímaní hodnoty peňazí.

4.3/5 - (3 votes)